Dessa har anmält sig på mötet, ev byten kan finnas

Tjänstgöringslista

Onsdag 5 juni kl.15.00

Fiket o bakning Ann Marie SK o Karin W

Vinnarcirkel Ruth o Gudrun

Fredag 14 juni kl 12.20

Fiket o bakning Britt marie J o Ann marie SK

Tisdag 25 juni kl 17.45 

Fiket o bakning AnnLo o Annica

Vinnarcirkeln Karin E

Torsdag 11 juli 12.20 

Fiket o bakning: Barbro o Kerstin 

Torsdag 18 juli 18.20 Norrlands GP

Fiket o bakning: AM sk o Gunvor

Vinnarcirkeln Birgitta Lim

Fredag 26 juli 17.45 

Fiket o bakning: Karin E o Jeanette

Vinnarcirkeln Elisabeth No


Nästa möte 1 juli Värdinnor Barbro o Kerstin 


 

OBS!  Om ni byter måste ni meddela Ruth