Dessa har anmält sig på mötet, ev byten kan finnas

TJÄNSTGÖRINGSLISTA

 

 Tisdag 12 sept kl 18.20 V64  Fiket: AnnL o Karin E jobbar o bakar 

                                                  VC  Karin N o Katarina


 Fredag 22 sept  18.20  V64    Fiket: Britt-Marie o Marianne  jobbar o bakar 

                                               VC Ruth o Gudrun 

                                               

 Torsdag 28 sept  V86  18.27     Fiket: AnnLo o Annica jobbar o bakar

                                                 VC Karin N o Katarina 

 

  Lördag 7 okt V5 kl 18.30        Fiket   AnnLo jobbar o bakar, Ruth bakar 

                                                 VC Elisabeth No o Ruth 


Nästa möte 2 okt                    Värdinnor  Karin N o Katarina  

                                               


                                         

 Om ni måste byta meddela Ruth ändringen!