Idegrupp anteckningar

Mötes anteckningar

Idégrupp

 Datum: 2019-12-09

Tid: 19:00

Plats: Travskolan                                                      Närvarande:   Anna Sandler

                                                                                                                H-O Löfdahl

                                                                                                                Markus Pihlström

                                                                                                               Hans Lindgren

                                                                                                               Annica Nilsson

                                                                                                               Ingrid Nyman

                                                                                                               Eleonor Madsen

                                                                                     Frånvarande:  Mikael Nilsson

                                                                                                                Lars-Henrik Larsson

 Minnesanteckningar 

 1. 1.    Mötets öppnande

Hans-Olof hälsade välkommen till detta möte med ansvarspersonerna i intresseorganisationerna och meddelar att Mikael Nilsson och Lars-Henrik inte har möjlighet att delta idag. 

 1. 2.    Presentation

En presentationsrunda genomfördes 

 1. 3.    Upplägg Idégrupp

Idégruppens organisation presenterades (bil 1) 

 1. 4.    Status inlämnade förbättringsförslag

Status på de tio inlämnade förslagen gicks igenom och förslagen från Kick Offen visades snabbt. 

 1. 5.    Ansvarsroller intressegrupper

Ansvar för rollerna, ansvarspersoner, kontaktperson och mötesdeltagare gicks igenom och godkändes (bil2) 

 1. 6.    Formulär 

Formulären förbättringsförslag och remiss gicks igenom. 

 1. 7.    Övrigt

Minnesanteckningar från idégrupp och övrig information borde kunna länkas på Bergsåkers hemsida. Svårigheter för intresseorganisationerna att få ut info via mail, grupperna är så stora. Sleipner har ca 250 medlemmar och B-tränarna

ca 160 st. (akt). 

Till intresseorganisationer för idéer till förbättringsförslag.

- Hitta förslag till sponsring av travdagar och lopp, ta då också med någon form av ersättningsmodell.

- Skapa någon form av checklistor till intresseorgansiationer för deras aktiviteter t.ex Sleipnerdagen m.m.

- B-tränarna tar ansvar för Provloppen på lördagar,   

 1. 8.    Sammanfattning / Avslut

Hans-Olof sammanfattade och avslutade mötet. 

 1. 9.    Nästa möte Idégruppen

2020-01-13

 

Idégrupp

 Datum: 2020-01-13

Tid: 18:00

Plats: Travskolan                                                      Närvarande:   H-O Löfdahl

                                                                                                                Mona Selling

                                                                                                                Mats Bäckström

                                                                                                                Lars-Åke Nordlander

                                                                                                               Eva Backlund

                                                                                                               Lars Edlund

                                                                                         Markus Pihlström

                                                                                         Bitten Häggqvist

                                                                                         Birgitta Lindholm

                                                                                     Frånvarande:  Anna Sandler

                                                                                                                Sven Forhaug

                                                                                                                Annica Eriksson

                                                                                                               Patrik Wickman

                                                                                                               Thomas Näslund

                                                                                                               Pia Ångström                                                                                                            

 

minnesanteckningar 

 1. 1.    Mötets öppnande

Hans-Olof hälsade alla välkomna till årets första möte och meddelar att Bitten Häggqvist ersätter Annica, Birgitta Lindholm ersätter Pia och Markus Pihlström ersätter Patrik. Anna, Sven och Thomas har inte möjlighet att delta idag. 

 1. 2.    Föregående anteckningar

7: Svar från Leif Lindholm när det gäller utskick av styrelseprotokollen. Styrelseprotokoll är inte för allmän beskådan pga att det kan innehålla information som skall behandlas kick om styrelsen tycker att det är information som ska konfidentiellt. Däremot kan utdrag av styrelseprotokollet göras för ev. uts delges berörda. Dessa utdrag är således ”avskalade” från punkter av konfidentiell karaktär. 

 1. 3.    Uppföljning aktivitetslista

Genomförda: 26, 44, 55-57, 59-62

Nytt datum: 4, 46, 58, 63-67 

 1. 4.    Information från andra forum

Intet 

 1. 5.    Förbättringar / Problem, Idégruppen

Ett förslag inlämnat till Ledningen, nr 7 ”info volten”. Två förslag är ute på remiss, nr 9 ”banskyltning” och nr 10 ”drive in”.

Ett förlag till intresseorganisationerna kring öppettider på

banan (akt). Skickas därefter ut till ansvariga på remiss (akt).

Gratis stallbacksvisningar varje tävlingsdag (akt).

Sätt upp en skylt om transport till vinnarcirkeln för vinnande hästs tränare, skötare och hästägare (akt), då finns möjligheten till ännu trevligare segerceremonier.

Förslag kom upp om att göra styrelsen mer känd genom att publicera bilder på dem i travprogrammet (akt). 

Resterande förslag (18-26) från Kick Offen gicks igenom.

18: Fyra del frågor skickas till Ledningen (akt)

19: Skicka åter för mer detaljer på idéerna (akt)

20: Skicka upp direkt till ledningen med tillägg om tandemrace lördagar (akt)

Meddela alla inlämnare om status på deras förslag (akt) 

 1. 6.    Förbättringar / Problem, Intressegrupper

Från mötet med ansvariga den 9 december kom upp idéer om följande förslag. 

- Hitta förslag till sponsring av travdagar och lopp, ta då också med någon form av ersättningsmodell.

- Skapa någon form av checklistor till intresseorgansiationer för deras aktiviteter t.ex Sleipnerdagen m.m.

- B-tränarna tar ansvar för Provloppen på lördagar 

Intressegrupperna tog med sig dessa för att eventuellt teckna ned något eller några förslag. 

Övrigt möte 9 dec med de ansvariga:

Idégruppens organisation (se bil 1)

Ansvarsfördelning: (se bil 2) 

 1. 7.    Övrigt

Det finns en uppfattning i gruppen att springet över banan tävlingsdagar har ökat, det borde i så fall minskas ned. Det är en säkerhetsfråga. 

 1. 8.    Nya Aktiviteter

68-76 

 1. 9.    Sammanfattning / Avslut

Hans-Olof sammanfattade och avslutade mötet. 

10. Nästa möte

2020-02-03 kl 18:00